Friday, January 7, 2011


SOLAT FARDHUPENGERTIAN SOLAT

Bahasa : Doa
Istilah : Ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.

POSTED BY : NURSYAFIKA BTE YAKUB

No comments:

Post a Comment